Privacy Policy


Dierenspeciaalzaak Ria van den Hoven

Zwart Janstraat 79-81 - 3035 AM Rotterdam
https://www.riavdhoven.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 24291092
BTW nummer: 507566226B01

Dierenspeciaalzaak Ria van den Hoven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens:
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dierenspeciaalzaak Ria van den Hoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn
beschreven in de Privacy policy;
- Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dierenspeciaalzaak Ria van den Hoven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens boven aan dit document of via de contactpagina op deze website.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeks-informatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:
- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor marketingdoeleinden.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy-beleid?
Als u wenst te reageren op ons privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen. Zie onze contactpagina voor onze gegevens.

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailingen ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailingen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden.
Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.
Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons op, op het hierboven vermelde adres.